Algemene Voorwaarden

Om de massage die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert InMovement Massage een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij InMovement Massage, gaan wij ervan uit dat u de voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er een (kort) intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan door te geven. (Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan vertelt wordt vertrouwelijk behandeld.)
 • Bij Inmovement Massage worden geen medische diagnoses gesteld.
 • Bij twijfel kan er worden afgezien van de massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 • Bij koorts & griepklachten raadt Inmovement Massage een behandeling af.
 • Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde afspraken binnen deze termijn worden door u betaald.
 • Betaling verloopt uitsluitend à contant en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 • Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.
 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Inmovement Massage aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Inmovement Massage nooit aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.